Gabinet obudzeni

Terapia czaszkowo-krzyżowa w ujęciu biodynamicznym

Terapia czaszkowo-krzyżowa, inaczej zwana craniosacralną jest delikatną, nieinwazyjną terapią. Terapeuta pracuje z ciałem pacjenta, gdzie za pomocą subtelnego dotyku wyczuwalne są napięcia i nieprawidłowości w strukturach i ruchach tkanek, a także kości całego systemu czaszkowo-krzyżowego. System ten obejmuje kości czaszki, kość krzyżową, fluktuację płynu mózgowo-rdzeniowego, ruchomość ośrodkowego układu nerwowego i wzajemne napięcia membranowe. Terapeuta sprawdza gdzie w naszym ciele występują zaburzenia Oddechu Życia i poprzez swoją intencję, ruch dłoni -zaprasza organizm do ich regulacji stosując konkretne układy/chwyty terapeutyczne. Według podejścia biodynamicznego w płynie mózgowo-rdzeniowym zapisany jest nasz wzorzec zdrowia. Za pomocą terapii czaszkowej możemy go ponownie odtworzyć, co często ułatwia autoregulację naszego ciała. Istotą terapii jest nadanie impulsu do samouzdrowienia i powrotu do naturalnej równowagi.

Opracowano na podstawie: https://joannaczarny.pl/terapie/terapia-cranio/